Σταματήστε
has the following definition + add your definition
stop
stop is used in Greek
Greek meaning
The word Σταματήστε is used in Greek meaning stop