כדור
has the following definition + add your definition
ball
ball is used in Hebrew
Hebrew meaning
The word כדור is used in Hebrew meaning ball